Komunikat KEU.

Drodzy Bracia i Siostry!
Drodzy Rodzice, Małżonkowie, Dzieci!
Ukochani Dziadkowie!

Siostra Łucja, jeden ze świadków Objawień Fatimskich, w liście do kardynała Carlo Caffary, założyciela i wieloletniego kierownika Papieskiego Instytutu badań małżeństwa i rodziny, napisała takie oto słowa: Ostateczna bitwa pomiędzy Bogiem i szatanem zostanie stoczona o małżeństwo i rodzinę. Nie lękaj się jednak, gdyż każdy, kto działa na rzecz świętości małżeństwa i rodziny spotka się z przeciwnościami i będzie go się zwalczać, właśnie dlatego, że jest to kwestia decydująca. Kończąc, siostra Łucja napisała: Matka Boża jednak już zmiażdżyła szatanowi głowę.
Dzisiaj możemy podtwierdzić aktualność słów Siostry Łucji. Na skutek odejścia od wiary, sekularyzacji, liberalizmu, migracji zarobkowej, oraz wielkiej nawałnicy ideologii gender, która jest nowym wcieleniem idei Marksa i Lenina, wiele rodzin znajduje się w poważnym duchowym niebezpieczeństwie. W wielu krajach miliony ludzi cierpi z powodu kryzysu małżeństwa i rodziny. Również dotyczy to Ukrainy. Według badań statystycznych, w Ukrainie ponad 60% zawartych małżeństw rozpada się, a ilość samotnych matek za lata niepodległości zwiększyła się aż w 22 razy. Na co dzień wiele małżeństw zmaga się z licznymi pokusami tego świata, starając się zachować jedność i miłość w swojej rodzinie.
Odczuwając pasterską odpowiedzialność za powierzony nam Lud Boży, oraz jeszcze większą potrzebę duchowej opieki i wsparcia małżeństwa i rodziny, pragniemy ogłosić 2019 rok – „Rokiem świętości małżeństwa i rodziny”, który rozpocznie się w Uroczystość Świętej Rodziny 30 grudnia 2018 roku i będzie trwać rok do Uroczystości Świętej Rodziny 29 grudnia 2019 roku. Święty Papież Jan Paweł II, który całe swoje życie na sposób heroiczny zmagał się o świętość rodzin w adhortacji apostolskiej Familiaris Consortio kieruje do rodzin szczególne zaproszenie: Powszechne powołanie do świętości jest skierowane również do małżonków i rodziców chrześcijańskich: określone w sprawowanym sakramencie zostaje przełożone na konkretny język rzeczywistości życia małżeńskiego i rodzinnego. Stąd rodzi się łaska i wymóg autentycznej i głębokiej duchowości małżeńskiej i rodzinnej… (Familiaris Consortio 56).

Tym, co ożywia nasze duchowe życie, jest Boża łaska, dla tego, w Uroczystość Świętej Rodziny, we wszystkich parafiach Ukrainy, prosimy, aby pod czas każdej Mszy Świętej odnowić przyżeczenia małżeńskie. W tym dniu, niech Pan na nowo rozpali w was ten dar, jaki otrzymaliście, kiedy po raz pierwszy ślubowaliście przed ołtarzem miłość, wierność i uczciwość małżeńską, czego owocem są wasze dzieci. Przecież każde święte małżeństwo przypomina światu o tym, co wydarzyło się na Golgocie, jak Chrystus umiłował swój Kościół i oddał swoje życie za Niego. A każda święta rodzina wyraża płodność i piękno Kościoła. Dzisiaj świat w sposób szczególny potrzebuje tego świadectwa!
Zachęcamy Was, drodzy wierni, aby wejść ten biblijny czas łaski – kairos z nadzieją i otwartym sercem, pełnym gorliwości i zapału zmagania o świętość naszych rodzin.

Z całego serca wszystkim udzielamy błogosławieństwo
W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

Biskupi zebrani na 51. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Biskupów Rzymsko-Katolickiego Kościoła w Ukrainie

Lwów, 30 listopada 2018 roku
N. 35/2018

Komunikat należy odczytać pod czas ogłoszeń bądź na zakończenie homilii we wszystkich parafiach w II Niedzielę Adwentu 9 grudnia 2018 roku.

Komentowanie jest wyłączone.