Duszpasterze

  • PANIE JEZU BŁOGOSŁAW KAPŁANOM W NASZEJ PARAFII, OBDARZ ICH POTRZEBNYMI ŁASKAMI SPRAW ABY ZAWSZE CHĘTNIE SŁUŻYLI WIERNYMI TOBIE

Modlitwa o uświęcenie kapłanów

O Jezu, wiekuisty Najwyższy Kapłanie, zachowaj Twoich kapłanów w opiece Twojego Najświętszego Serca, gdzie nikt im nie może zaszkodzić. Zachowaj nieskalanymi ich namaszczone dłonie, które codziennie dotykają Twojego świętego Ciała. Zachowaj czystymi ich wargi, które zraszane są Twoją Najdroższą Krwią. Zachowaj czystymi ich serca naznaczone wspaniałą pieczęcią Twojego Kapłaństwa. Spraw aby wzrastali w miłości i wierności Tobie, chroń ich przed zepsuciem i skażeniem tego świata. Wraz z mocą przemiany chleba i wina udziel im również mocy przemiany serc. Błogosław ich trudowi, aby wydał obfite owoce. Niech dusze którym służą, będą ich pociechą tu na ziemi a także wieczną koroną w życiu przyszłym. Amen .

 

 

 

Ks. Stanisław WęgrzyńskiProboszcz Parafii od 1995 roku.

 

 

 

 

 

Ks. Jan Burasproboszcz parafii Pnikut  od 1990 do 1995 roku.

 

 

 

Wikariusze od 2007 roku .

Ks. Włodzimierz Sywak od września 2023r.

Ks. Włodzimierz Rosołowski od września 2021r do sierpnia 2023r.

 

 

 

 

 

Ks. Andrzej Ficzuk, od września 2019 roku do sierpnia 2021roku

 

 

 

Boże Ciało Krukienice

 

Ks. Mikołaj Kizłyk, od września 2017 roku do 25.08.2019r.

 

 

Ks. Jurij Tkacz, od września 2015 roku do sierpnia 2017 roku.

Ks. Jan Tymań, wikariusz od września 2013 roku do września 2015 roku.

Ks. Mariusz Grzesiak, wikariusz od września 2011 roku.

 

 

 

 

Ks.Remigiusz Oleniacz; wikariusz od 2009 do 2011 roku.

 

 

 

 

 

 

 

Ks. Adam Bezak, wikariusz w Pnikucie od 2007  do 2009 roku.

 

 

 

 

 

 

Ks. Józef LegowiczProboszcz parafii Mościska do której należał również i Pnikut

 

 

 

 

 

Komentowanie jest wyłączone.