Powołania

Kapłani i siostry zakonne pochodzące z Pnikuta

s. Hanna

s.Hanna

Bł. Edmund Bojanowski (1814-1871) Założyciel Zgromadzenia Sióstr Służebniczek pochodził z zamożnej i głęboko wierzącej rodziny. Widząc potrzeby ubogich, a szczególnie osieroconych dzieci zakłada w 1850r. pierwsze wiejskie przedszkole- ochronkę, przez co daje początek  naszemu Zgromadzeniu. W zamyśle bł. Edmunda Służebniczki zostały złożone aby świadczyć miłość dzieciom , ubogim i chorym na wzór Jezusa. On sam zachęcał pierwsze Służebniczki, by „służyły ubogim i chorym jako samemu Chrystusowi  ”. Już ponad 160 lat siostry Służebniczki posługują w ochronkach, świetlicach i szkołach, wspierają ludzi młodych we wzrastaniu ku dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej, służą ludziom starszym i chorym w szpitalach, domach opieki i odwiedzają ich w domach. Siostry służą Bogu i bliźnim w Polsce, na Ukrainie, Białorusi, w Niemczech, Francji, Kanadzie, Włoszech oraz w Kamerunie. Radosna służba w prostocie serca jest pierwszym i podstawowym zadaniem Zgromadzenia Sióstr Służebniczek.

Ja siostry poznałam w Krysowicach, gdzie zaczęłam jeździć na skupienia i  rekolekcje w 2000r Po kilku latach „podglądania” modlitwy, pracy  i zachowań sióstr, pojawiła się  u mnie pierwsza myśl o życiu zakonnym. Na początku odrzucałam ją od siebie, walczyłam z tym, ale w końcu zrozumiałam, że skoro woła mnie Pan Bóg, to robi to tylko dla mojego dobra i pragnie bym była szczęśliwa.
6 września 2004r.pojechałam do klasztoru w Leśnicy, by stać się siostrą dla wszystkich. Po rocznym postulacie i dwóch latach nowicjatu 14 sierpnia 2007r. złożyłam Pierwsze Śluby Zakonne  i otrzymałam nowe imię: s. Hanna. Teraz pracuję z dziećmi w ochronce w Leśnicy i przygotowuję się do ślubów wieczystych.

s. Lidija
s. Erika
ks. Wiesław Dorosz
ks. Mirosław Lech  

Komentowanie jest wyłączone.