Ogłoszenia duszpasterskie

24 Niedziela zw. –  16.09.2018r.

l.W liturgii Kościoła w tym tygodniu przeżywamy:

Poniedziałek- św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego B

Rocznica święceń kapłańskich ks. abpa Mieczysława Mokrzyckiego Wtorek- św. Stanisława Kostki Z patrona młodzieży

Czwartek- św. Andrzeja Kim Taegon kapłana i towarzyszy

Piątek- św. Mateusza Apostoła- odpust w Krukienicach o 11.00 i rozpoczęcie kanonicznej, biskupiej wizytacji dekanatu Mościckiego.

Piątek, sobota i niedziela to czas wizytacji naszej parafii przez ks. biskupa pomocniczego naszej Archidiecezji Edwarda Kawę.

Księża Saletyni z Łanowic zapraszają na odpust do tamtejszego Sanktuarium Matki Bożej w środę o godz. 10.30

2. Porządek nabożeństw w tym tygodniu:

PN1KUT

Poniedziałek I8.00 + Albina Lech

Wtorek 8.00 o bł. Boże dla Kamilka z ok. 1 r. ur. i Stanisława z ok. ur.

Środa I8.00 o bł. Boże dla Róży Matki Bożej Saletyńskiej

Czwartek 8.00 o bł. Boże dla Walerego Kuczeba w 50 r. ur.

Piątek I8.00 o bł. Boże dla Eugeniusza i całej rodziny

Sobotata 8.00

I8.00 o bł. Boże dla Krzysztofa Czuryło w 30 r. ur. i całej rodziny

Niedziela 9.00 !!! jedna Msza św. ;o bł. Boże dla Świetlany, Jurija, Weroniki, Stanisława i Wiktorii

                  8.25 Różaniec- Róża Matki Bożej Saletyńskiej

Dziękujemy za troskę o nasz kościół, jego otoczenie i dary na wyżywienie kapłanów- Bóg zapłćt. Do sprzątania kościoła i otoczenia kościoła zapraszamy rodziny: Polowy Mikołaj i Halina, Ziober Wiktor i Oksana, Rosołowska Teresa. Zapraszamy z tych rodzin do czytania Słowa Bożego w niedzielę.

Dziękujemy panu Marianowi za skoszenie trawy na naszym boisku parafialnym;

panu Anatolowi organiście za przygotowanie scholi, a panu Wiktorowi Dorosz za przewiezienie ich na nabożeństwo do Krysowie;

panu Kazimierzowi i brygadzie elektryków za wymianę podłączenia naszego kościoła i plebanii do sieci elektrycznej

Do sakramentu małżeństwa przygotowują się i o modlitwę proszą;

Nuckowski Mariusz z Pnikuta i Nuckowska Irena z d. Muszak z Pnikuta , zap.

!!! Program wizytacji naszej parafii przez bpa Edwarda Kawę

KRUK1ENICE

Wtorek 17.00 , i katecheza

Czwartek 18.00 za zmarłych parafian; okazja do spowiedzi od 17.oo

Piątek 11.00 Suma odpustowa pod przewodnictwem ks. abpa Mieczysława

Mokrzyckiego na rozpoczęcie wizytacji dekanalnej

Niedziela 11.00

Sprzątanie kościoła: Siuta Marianna z rodziną. Włącza się cała parafia w przygotowanie do

odpustu Zapraszamy do czytania Słowa Bożego

TAMANOWICE

Czwartak  16.00

Niedziela 13.00 III Wizytacja parafii przez ks. bpa Edwarda Kawę.

Komentowanie jest wyłączone.