Pielgrzymki do Sanktuariów Maryjnych

Pielgrzymki do Sanktuariów Maryjnych

W dekanacie samborskim jest polska wieś Łanowice. Opiekę duszpasterską sprawują tam Księża Saletyni. Tam też znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej. 

Od kilkunastu lat z Pnikuta do Łanowic idziemy we wrześniu z pielgrzymką pokutną. Przepraszamy za nieuszanowanie niedzieli w naszej wspólnocie parafialnej. Z różnych przyczyn w tym roku termin pielgrzymki był zmieniany. W końcu udało się ją odbyć 15 października w poniedziałek.
Po drodze zatrzymaliśmy się na modlitwę przy mogile żołnierskiej we Władypolu ( ostatnia bitwa Nowogródzkiej Brygady Kawalerii gen. Andersa z Sowietami-27.09.1939r.)
 
 

Najbliżej Pnikuta jest Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Krysowicach. Do tego Sanktuarium odbywamy z Pnikuta dwie pielgrzymki w roku: na odpust w maju i październiku.odpusty odbywają się w okolicach trzynastego dnia miesiąca- w sobotę wieczorem i niedzielę. Piesza pielgrzymka z Pnikuta idzie zawsze w sobotę. 13 października tego roku była to wyjątkowo skromna pielgrzymka- cztery osoby.

 

EDM

EDM- to taki podkradziony naszym Przyjaciołom z Krakowa skrót: Ekstremalna Droga Maryjna. EDM

EDM do Niżankowic prowadzi koło cmentarza tatarskiego w Pnikucie, skrzyżowanie koło kapliczki Matki Bożej w Bolanowicach, Jordanówka, Radochońce, Miżyniec, Drozdowice, Niżankowice. Oczywiście miedzy tymi miejscowościami jest to droga wśród pól i lasów. Wrażenia są cudownie ekstremalne. A spotkania z ludźmi zawsze zaskakujące. 
 

Komentowanie jest wyłączone.