Gorzkie Żale cz. 3

 

Tę część Gorzkich Żali odprawia się w III Niedzielę Wielkiego Postu i w Niedzielę Palmową.

Część III rozpoczyna się od Zachęty.

Intencja

W tej ostatniej części będziemy rozważali, co Pan Jezus wycierpiał od chwili ukoronowania aż do ciężkiego skonania na krzyżu. Te bluźnierstwa, zelżywości i zniewagi, jakie Mu wyrządzano, ofiarujemy za grzeszników zatwardziałych, aby Zbawiciel pobudził ich serca zbłąkane do pokuty i prawdziwej życia poprawy oraz za dusze w czyśćcu cierpiące, aby im litościwy Jezus krwią swoją świętą ogień zagasił; prosimy nadto, by i nam wyjednał na godzinę śmierci skruchę za grzechy i szczęśliwe w łasce Bożej wytrwanie.

Hymn

  1. Duszo oziębła, czemu nie gorejesz? *
    Serce me, czemu całe nie truchlejesz? *
    Toczy twój Jezus z ognistej miłości *
    Krew w obfitości.
  2. Ogień miłości, gdy Go tak rozpala, *
    Sromotne drzewo na ramiona zwala; *
    Zemdlony Jezus pod krzyżem uklęka, *
    Jęczy i stęka.
  3. Okrutnym katom posłuszny się staje, *
    Ręce i nogi przebić sobie daje, *
    Wisi na krzyżu, ból ponosi srogi *
    Nasz Zbawca drogi!
  4. O słodkie drzewo, spuśćże nam już Ciało, *
    Aby na tobie dłużej nie wisiało! *
    My je uczciwie w grobie położymy, *
    Płacz uczynimy.
  5. Oby się serce we łzy rozpływało, *
    Że Cię, mój Jezu, sprośnie obrażało! *
    Żal mi, ach, żal mi ciężkich moich złości, *
    Dla Twej miłości!
  6. Niech Ci, mój Jezu, cześć będzie w wieczności *
    Za Twe obelgi, męki, zelżywości, *
    Któreś ochotnie, Syn Boga jedyny, *
    Cierpiał bez winy!

Lament duszy nad cierpiącym Jezusem

 
  1. Jezu, od pospólstwa niezbożnie *
    Jako złoczyńca z łotry porównany, *
    Jezu mój kochany!
  2. Jezu, przez Piłata niesłusznie *
    Na śmierć krzyżową za ludzi skazany, *
    Jezu mój kochany!
  3. Jezu, srogim krzyża ciężarem *
    Na kalwaryjskiej drodze zmordowany, *
    Jezu mój kochany!
  4. Jezu, do sromotnego drzewa *
    Przytępionymi gwoźdźmi przykowany, *
    Jezu mój kochany!
  5. Jezu, jawnie pośród dwu łotrów *
    Na drzewie hańby ukrzyżowany, *
    Jezu mój kochany!
  6. Jezu, od stojących wokoło *
    I przechodzących szyderczo wyśmiany, *
    Jezu mój kochany!
  7. Jezu, bluźnierstwami od złego, *
    Współwiszącego łotra wyszydzany, *
    Jezu mój kochany!
  8. Jezu, gorzką żółcią i octem *
    W wielkim pragnieniu swoim napawany, *
    Jezu mój kochany!
  9. Jezu, w swej miłości niezmiernej *
    Jeszcze po śmierci włócznią przeorany, *
    Jezu mój kochany!
  10. Jezu, od Józefa uczciwie *
    I Nikodema w grobie pochowany, *
    Jezu mój kochany!
Bądź pozdrowiony, bądź pochwalony, *
Dla nas zmęczony i krwią zbroczony. *
Bądź uwielbiony! Bądź wysławiony! *
Boże nieskończony!
 

Rozmowa duszy z Matką Bolesną

 
  1. Ach, Ja Matka boleściwa, *
    Pod krzyżem stoję smutliwa, *
    Serce żałość przejmuje.
  2. O Matko, niechaj prawdziwie, *
    Patrząc na krzyż żałośliwie, *
    Płaczę z Tobą rzewliwie.
  3. Jużci, już moje Kochanie *
    Gotuje się na skonanie! *
    Toć i ja z Nim umieram!
  4. Pragnę, Matko, zostać z Tobą, *
    Dzielić się Twoją żałobą *
    Śmierci Syna Twojego.
  5. Zamknął słodką Jezus mowę, *
    Już ku ziemi skłania głowę, *
    Żegna już Matkę swoją!
  6. O Maryjo, Ciebie proszę, *
    Niech Jezusa rany noszę *
    I serdecznie rozważam.

Któryś za nas cierpiał rany, *
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!

Któryś za nas cierpiał rany, *
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!

Któryś za nas cierpiał rany, *
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!

Zachęta   Część 1  Część 2  Część 3 

Komentowanie jest wyłączone.