Tajemnice Różańca

 Część pierwsza — tajemnice radosne

 • Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
 • Nawiedzenie świętej Elżbiety
 • Narodzenie Jezusa
 • Ofiarowanie Jezusa w świątyni
 • Odnalezienie Jezusa w świątyni

Część druga — tajemnice światła

 • Chrzest Jezusa w Jordanie
 • Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
 • Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
 • Przemienienie Pańskie na górze Tabor
 • Ustanowienie Eucharystii

Część trzecia — tajemnice bolesne

 • Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
 • Biczowanie Jezusa
 • Cierniem ukoronowanie Jezusa
 • Dźwiganie krzyża na Kalwarię
 • Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

Część czwarta — tajemnice chwalebne

 • Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
 • Wniebowstąpienie Chrystusa
 • Zesłanie Ducha Świętego
 • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 • Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

Komentowanie jest wyłączone.